LRF: Krisen inom
grisnäringen en ödesfråga
Enligt LRF hotar krisen inom grisnäringen att dra med sig hela den Svenska köttproduktionen.
”Avvecklingen av svensk grisnäring kan på sikt vara en ödesfråga för all slags köttproduktion i landet. Om grisbönderna blir för få kan slakterier tvingas att lägga ner, vilket i sin tur kan leda till att det på vissa orter kan finnas köttproducenter som inte har något slakteri att leverera till”, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.
 
Som FoodMonitor berättat tidigare har drygt hundra grisgårdar lagt ner verksamheten sedan årsskiftet. Nästan 20 procent av hela grisproduktionen riskerar att raderas ut i år.
 
Nu börjar också varslen inom slakteriindustrin att komma. Idag varslar Scan 10 personer vid charkfabriken i Örebro.
 
”Ökad import innebär att charkförsäljningen på svenskt kött minskar. Det här kommer olyckligt, inte minst med tanke på den svåra situation som våra grisleverantörer befinner sig i, vilket på sikt riskerar en stor del av svensk köttproduktion”, säger kommunikationsdirektör Margareta Thorgren på Scan AB.
 
LRF erbjuder nu grisbönderna företagsekonomisk rådgivning för att motverka nedläggningarna. Varje grisbonde som är medlem i LRF får rätt till en halv dags rådgivning utan kostnad.
 
”Den hårdhänta lågpriskonkurrens som svensk grisproduktion är utsatt för är förödande och i längden ohållbar. Från LRFs sida gör vi nu vad som står i vår makt, men ska svensk grisnäring komma på fötter så krävs det åtgärder i livsmedelskedjans alla led”, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

/FoodMonitor