fao2011-02-17
Minskad fattigdom genom odling av energi och mat
Att parallellt producera livsmedel och energi kan vara ett av de bästa sätten att främja länders livsmedels- och energisäkerhet och samtidigt minska fattigdomen, visar en ny FAO-rapport som publiceras idag.
 
Rapporten, "Making Integrated Food-Energy Systems (IFES) Work for People and Climate – An Overview", bygger på konkreta exempel från Afrika, Asien och Latinamerika samt från vissa länder i den rikare delen av världen. Dessa exempel visar att det är möjligt att komma över de hinder som finns för att framgångsrikt kunna integrera produktionen av livsmedels- och energigrödor.
 
Gynnar småjordbrukare
"Jordbrukssystem som kombinerar mat- och energigrödor innebär många fördelar för fattiga samhällen på landsbygden”, säger Alexander Müller, FAO:s undergeneraldirektör för avdelningen för naturresurser.
 
"Fattiga bönder kan till exempel använda resterna från risskörden till att producera bioenergi, eller så kan skogsrester användas i ett trädjordbruk för att odla livsmedelsgrödor som frukt, kokosnötter eller kaffebönor”, förklarar han och påpekar samtidigt att andra typer av odlingssystem för mat- och energigrödor använder biprodukter från boskapskötsel till biogasproduktion.
 
"Med dessa integrerade system kan jordbrukare spara pengar eftersom de kan använda slammet från biogasproduktionen och därmed inte behöver köpa dyra fossila bränslen eller kemiskt konstgödsel. De kan sedan använda besparingarna för att köpa nödvändiga insatsvaror som kan öka jordbrukets produktivitet, till exempel förbättrade utsäden som är anpassade till klimatförändringarna. Det här är en viktig faktor med tanke på att en betydande ökning av livsmedelsproduktionen under de kommande decennierna måste ske under de nya villkor som klimatförändringen innebär. Allt det här ökar jordbrukarnas motståndskraft och deras förmåga att anpassa sig till klimatförändringen”, säger Müller.
 
IFES innebär också fördelar för kvinnorna eftersom de inte behöver lämna sina fält för att samla ved. Genom att kvinnor i utvecklingsländer minskar sin användning av traditionell matlagningsutrustning med ved- och koleldning kan även hälsorisker minskas betydligt. I världen dör 1,9 miljoner människor varje år på grund av rökexponering från spisar.
 
Gynnar klimatet
Att integrera mat- och energiproduktion kan också vara en effektiv metod för att begränsa klimatförändringen, särskilt de utsläpp som uppstår vid markanvändningsförändringar. Genom att kombinera mat- och energiproduktion minskar IFES sannolikheten för att marken kommer att ställas om från matproduktion till energiproduktion, eftersom det går åt mindre mark för att producera livsmedel och energi ihop.
 
Dessutom leder implementering av IFES ofta till ett effektivare nyttjande av mark- och vattenresurser, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till att trygga tillgången till mat.
 
Genererar mer pengar
I Demokratiska republiken Kongo genomförs för närvarande ett storskaligt IFES-projekt inriktat på trädjordbruk. Den 100 000 hektar stora Mampu-plantagen, som ligger cirka 140 km öster om Kinshasa, kombinerar matgrödor och akaciaskogar. Projektet gör det möjligt för jordbrukarna att odla högproducerande kassava och andra grödor samtidigt som de bearbetar trä till träkol.
 
Den totala produktionen av träkol från plantagen uppgår idag till mellan 8 000 till 12 000 ton per år, samtidigt som jordbrukarna producerar 10 000 ton kassava, 1 200 ton majs och sex ton honung per år. Varje jordbrukare med 1,5 hektar mark genererar en inkomst på cirka 9000 dollar årligen (750 dollar per månad). Som en jämförelse tjänar en taxichaufför i Kinshasa mellan 100 och 200 dollar varje månad.
 
I Vietnam kombinerar ett IFES-program odling av grödor samt boskap- och fiskproduktion med produktion av biogas för matlagning. Förutom att förse jordbrukarna med bränsle har programmet fått dem att spara pengar genom att ersätta konstgödsel med kompost från tillverkningen av biogas. På så vis tjänar jordbrukarna minst tre till fem gånger mer än vad de skulle göra om de hade odlat ris med två skördar per år på samma område.
 
"Att uppmärksamma fördelarna med IFES och förbättra de politiska och institutionella ramverken för sådana system måste prioriteras", säger Olivier Dubois, energiexpert från FAO. "FAO har goda förutsättningar att samordna dessa insatser genom att tillhandahålla kunskap och tekniskt stöd för implementeringen av IFES."
 
FAO framhåller att en förbättring av IFES-metoderna kommer att bidra till att framsteg görs i arbetet med FN:s milleniemål, särskilt det första milleniemålet, att bekämpa fattigdom och hunger, och det sjunde milleniemålet, om en hållbar förvaltning av naturresurserna.

 

/FAO

 

Foto: FAO
 
Läs mer:
Rapporten: Making Integrated Food-Energy Systems (IFES) Work for People and Climate – An Overview
Integrated Food-Energy Systems (IFES)
FAO:s avdelning för naturresurser