Atria förbättrade resultatet
trots minskad omsättning
Omsättningen minskade med 12,3 % under 2010. Detta till stor del gå grund av att tillverkningen av konsumentpackat kött i Sverige upphörde sommaren 2010. Däremot visar Atria Scandinavia ett klart förbättrat resultat.
 
Det är framförallt utvecklingen under senare delen av 2010 som varit stark. Under sista kvartalet 2010 låg vinstmarginalen på 5,7 %, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
 
En orsak till den förbättrade lönsamheten är de strukturförändringar som genomförts och som bidragit till en minskad kostnadsstruktur och en högre kostnadseffektivitet, menar man. I början av året påbörjades ett effektiviseringsprogram där produktionen av delikatesser och majonnäs flyttades från Göteborg respektive Tyresö till Skene. Den tidigare fabriken i Tyresö avvecklades och fabriken i Göteborg är numera distributionscentral för delikatessprodukter.
 
– Tillväxten på charkmarknaden har varit låg. Trots detta och den ökade konkurrensen har våra marknadsandelar i Sverige varit stabila och vår position i Danmark har stärkts. Sibylla har en imponerande utveckling i Östeuropa. I Polen öppnade 240 nya försäljningsställen under 2010, vilket innebär att vi totalt har 560 . Även i Ryssland har Sibyllas utveckling varit stark, säger Juha Gröhn, VD Atria Scandinavia.
 
/FoodMonitor