axfood-plastatervinning_new_largeAxfood ska
återvinna mera
Axfood har slutit avtal med återvinningsföretagen Hans Andersson Recycling, Ragn-Sells och Stena som tillsammans kommer att ta hand om hanteringen av alla typer av avfall i hela landet.
– Vi kommer i fortsättningen att se avfallet som en resurs, säger Anders Strålman, vd och koncernchef för Axfood, i ett pressmeddelande.
 
Axfood hanterar stora flöden av material och livsmedel. Hanteringen genererar avfall av olika slag, som biologiskt avfall, plast, wellpapp, mm. Stora delar av avfallet kan återvinnas, vilket innebär att avfallet har ett marknadsvärde som råvara, menar Axfood vidare.
 
Det som krävs är att butikerna sorterar avfallet rätt och att det finns ett system för att transportera de olika fraktionerna till rätt plats. Det är det Axfood och de tre avfallsleverantörerna kommer att göra nu.
 
Plast och wellpapp är de fraktioner som det är lättast att sälja som råvara. Det biologiska avfallet kan bli biogas, under förutsättning att det finns anläggningar som kan ta emot avfallet i respektive kommun.
 
– I en del kommuner är anläggningarna på plats så att matavfallet kan bli biogas. Alltför många kommuner ligger tyvärr efter när det gäller utbyggnaden av biogasanläggningar. Det skapar problem för oss. Det är inte försvarbart med långa transporter av avfallet, det ska tas om hand lokalt, säger Anders Strålman.
 
/FoodMonitor