Skattetrixande Ica
åker på miljardsmäll
Butikskedjan Ica nekas prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen gällande ett ränteavdrag på 1.8 miljarder kronor som Skatteverket tidigare underkänt.
 
Ränteavdraget gäller åren 2002 till 2004. Anledningen till att Skatteverket underkände avdraget är att myndigheten anser att Ica genom överföringar mellan olika bolag i koncernen försökt undvika att betala skatt.
 
"De företagna transaktioner som redogjorts … får anses innehålla, ur affärsmässig synvinkel, omotiverade, konstlade transaktioner, företagna under kort tidsrymd inom en snäv intressesfär med ett förutbestämt förfarande för att uppnå skattefördelar", skriver Skatteverket ett utlåtande, som finns med i en dom från Kammarrätten i Stockholm som tidigare prövat ärendet.
 
Utöver nederlaget i Högsta förvaltningsdomstolen måste Ica nu även betala 150 Mkr i straffskatt.
 
/FoodMonitor