Uppsving för restaurangerna
Restaurangernas försäljning steg med 10,2 procent under januari jämfört med samma period förra året, enligt ett pressmeddelande från SCB, SHR, DLF och Svensk Cater. Bäst gick det för kategorin trafiknära restauranger, som ökade med hela 16,0 procent.
 
Ett flertal restaurangkategorier gick bra under januari månad, särskilt starkt gick trafiknära restauranger (16,0 %), hotell (14,3 %) och personalrestauranger (11,9 %). Försäljningsvolymen för den totala restaurangbranschen ökade med 7,4 procent i januari, jämfört med samma månad förra året, enligt månatliga Restaurangindex.
 
Omsättningstillväxten på restaurangmarknaden var på hela 10,2 procent i januari 2011 jämfört med motsvarande månad 2010 samma källa.
 
”Tillväxten i den svenska ekonomin är mycket hög. Detta innebär att företagen går bra och att hushållens inkomster växer snabbt, vilket gynnar konsumtionen av restaurangtjänster”, menar man i pressmeddelandet..
 
 Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

 

/FoodMonitor