Många fler konsumenter smittas av kycklingkött
Enligt Jordbruksverket blev 6 900 personer sjuka förra året efter att ha smittats med campylobakter. De senaste fem åren har det skett en fördubbling i antalet fall. Viktiga orsaker enligt myndigheten är en kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av bakterier i produktionen.
”Antalet personer som blir sjuka av campylobacter är extremt högt i Sverige jämfört med läget för några år sedan, och det fortsätter att öka”, skriver Jordbruksverket i en kommentar.
– I det övervakningsprogram som finns sedan flera år tillbaka ser vi att 2016 var ett år med betydligt mer campylobactersmitta än tidigare år. Vi vet sedan tidigare att vi alltid har en topp campylobactersmitta under sommaren men vanligtvis går antalet ner under hösten. Så var det inte förra året. I genomsnitt var cirka 20 procent av flockarna fortfarande smittade i november och december, säger epidemiolog Elina Lahti, SVA.
Jordbruksverket är kritiskt mot branschens åtgärder för att komma till rätt med problemet.
– Det är viktigt att producenter, slakterier och transportörer följer de rutiner som rekommenderas och tar det försämrade läget på allvar. Vi vet att branschen gjort stora ansträngningar för att komma tillrätta med problemet men det har inte gett den effekt som vi vill. Vi granskar nu branschens egna riktlinjer för det frivilliga övervakningsprogrammet för att se om det kan bli mer effektivt, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.
/FoodMonitor

t20