kottimg_1591
Svenska köttmarknaden ökar
Enligt statistik som Statistiska Centralbyrån tagit fram så ökade den Svenska köttkonsumtionen med 3.5 procent under 2010. Mest gillade Svenskarna griskött som ökade med 4 procent, motsvarande 20 000 ton.
 
”Utvecklingen av den svenska köttmarknaden under 2010 visar att de åtgärder i form av en tredjepartscertifiering av den svenska grisproduktionen som slakterierna krävde efter att grisproduktionen uppmärksammades i november 2009 har varit effektiva och bibehållit ett stort förtroende på marknaden”, säger branschorganisationen Kött och Charkföretagens VD Åke Rutegård i en kommentar.
 
Sämst gick det emellertid för lammköttet som minskade med 1 500 ton från redan låga nivåer.
 
Enligt Kött och Charkföretagen har hela konsumtionsökningen förra året för nötköttet och en stor del av grisköttet tillgodosetts genom ökad import. 50 procent av konsumtionen av nötkött och 35 procent av grisköttet var av importerat kött.
 
Anledningen enligt organisationen är att ”den inhemska produktionen av gris- och nötkött har problem med ett högt kostnadsläge, till stor del orsakad av nationella regelverk”.
 
/FoodMonitor
 

t20