Oacceptabelt att kycklingindustrin inte säljer säkra produkter
LEDARSTICK: Den svenska kycklingindustrin låter kött smittat med Campylobacter lämna sina fabriker. Dagligvaruhandeln säljer det smittade köttet i sina butiker. För konsumenterna är det ett lotteri om man blir sjuk.
Det som behövs är ett tydligt krav på kycklingslakterierna att endast Campylobacter-fria produkter får bli människoföda.
I dagsläget säger industrin att man genomför tester på de flockar med djur som levereras av djurbönder. Det räcker inte.
Och företagen måste ha bättre kontroll på sina processer. En officiell veterinär, OV, upptäckte nyligen att Kronfågel inte sorterade bort självdöda djur.
LÄS OCKSÅ: Självdöda kycklingar sorterades inte bort på Kronfågel
Det är sant att självdöda djur inte nödvändigvis innebär en smittorisk. Men den aktuella OV har rapporterat att självdöda kycklingar hamnade långt in i Kronfågels process.
Kronfågel har sagt att det inte föreligger någon risk för konsumenter.
Förväntar sig verkligen bolaget att vi ska tro på det? Då misstar man sig.
Kronfågels vd har, som FoodMonitor berättat om tidigare, rasat mot att Livsmedelsverket publicerat resultat från mikrobiologiska analyser som visar att Kronfågel är mycket sämre än andra svenska kycklingslakterier när det gäller Campylobacter.
LÄS OCKSÅ: Magnus Lagergren rasar mot Livsmedelsverkets svartmålning
Förvisso finns det en del i övrigt att önska när det gäller myndighetens redovisning av resultaten. Det hade varit bra om man bland annat hade haft med halter och en statistisk bedömning. Men Kronfågel lyckas inte förklara bort Campylobacter-trycket i sin anläggning i Valla.
Kronfågel lyckas inte heller förklara bort snusket i anläggningen.
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket riktar kritik mot Kronfågel för snusk i Valla
Smittskyddsläkarföreningen anser att läget i Sverige med sjukdomsfall orsakade av Campylobakter är oacceptabelt.
LÄS OCKSÅ: Smittskyddsläkare får inget svar av Livsmedelsverket om Campylobacter
Sydsvenskan rapporterade tidigare denna vecka om en smittskyddsläkare som vill förbjuda smittad kyckling. Det är bara att hålla med.
LÄS OCKSÅ: Läkare: Förbjud smittad kyckling
Det är emellertid redan idag förbjudet för livsmedelföretag att sälja osäkra livsmedel. Problemet är Livsmedelsverkets strategi. Myndigheten har under en längre tid sett hur problemen på Kronfågel hopat sig. Men åtgärderna har inte räckt till. Det är dags att sätta ner foten nu.
Så Livsmedelsverket, var inte rädda för kycklingindustrin. Trots deras vapenskrammel den senaste tiden med överklaganden och bestridande av kontrollavgifter. Konsumenterna räknar med er och ni har smittskyddsläkarna på er sida om ni så önskar.
HÅKAN FRISELL

t20