Bättre resultat för
Konsum Värmland
– men vd orolig för framtiden
Butikskedjan Konsum Värmland ökade resultatet före skatt med 17.9 Mkr till 53.4 Mkr. Det visar siffrorna för 2010 som vd Steve Fredriksson presenterade idag. Men det finns smolk i bägaren. Avflyttningen i Värmlands mindre städer hotar köpkraften.
 
”Oroande för oss som är beroende av att vi har folk i butikerna”, säger Steve Fredriksson till tidningen NWT.
 
Konsum Värmlands marknadsandel i Värmland har minskat med 0.7 procent till 53.5 procent.
 
”Den något försämrade utvecklingen på marknadsandelarna har främst sin förklaring i att marknaden inte växer i Värmland, och ett mycket konkurrensutsatt läge i karlstadsregionen. Här är vi verkligen i behov av nya lägen och för en positiv dialog med kommunen.”
 
Konsum Värmland har investerat hårt de senaste åren. Bland annat i åtta nya butiker runt om i länet och en ny charkfabrik i Kil. Notan gick på över en halv miljard.
 
”Vi tror på Värmland och vill vara med att konkret bidra till tillväxten. När vi investerar hamnar dessutom vartenda öre i Värmland.”
 
Tillströmningen av medlemmar har varit fortsatt god. 2010 anslöt sig 6 560 nya. Totalt har Konsum Värmland nu över 142 000 medlemmar.
 
/FoodMonitor