Scan kräver GMO-fritt
Scan vill inte längre att GMO-foder ska användas vid produktionen av bolagets griskött.
”Vi kommer bara att slakta och stycka grisar som är uppfödda på GMO-fritt foder”, säger Fredrik Jönsson, vd i SLS som är Scans inköpsbolag.
 
Scan gör förändringen som svar på en stor efterfrågan hos butikskedjorna.
 
”Vi vill tillgodose handelns krav.”
 
Scan slaktar och styckar drygt hälften av alla grisar i Sverige. Cika 80 procent av de Svenska grisarna växer redan idag upp på GMO-fritt foder.
 
Från och med den första september ska allt GMO-foder vara borta ur produktionen av Scans griskött.
 
”Vi har en omställningstid på det här genom att vi måste plocka alla djur som är uppfödda på GMO-foder ur systemet.”
 
Fredrik Jönsson tror att kött från grisar som fötts upp på GMO-fritt foder kommer att stärka det Svenska köttets ställning. Men samtidigt kommer de Svenska grisbönderna fortsätta att lida av dålig lönsamhet.
 
”Det här kan bidra till en förbättring för grisbönderna. Men det vänder inte trenden som jag ser det”, säger han.
 
/HÅKAN FRISELL