helena-jonsson-styrelseHelena ska bli
ny LRF-ordförande
LRF meddelade idag att valberedningen föreslår Helena Jonsson (foto) till ny ordförande efter Lars-Göran Pettersson, som avböjt nominering till omval. Beslutet ska fastslås av LRF riksförbundsstämma 24-25 maj. (Fotograf: Lasse Modin)
 
– Helena Jonsson besitter många viktiga egenskaper för ordförandeuppdraget, säger valberedningens ordförande Ingemo Johansson.
Helena Jonsson, nötköttsproducent från Småland.  
 
Helena Jonsson är en nötköttsproducent från Småland som varit ledamot i LRFs förbundsstyrelse sedan 2004, varav det senaste året som vice ordförande. Hon är 45 år, gift och har tre vuxna barn. Helena driver tillsammans med sin make avelsuppfödning av herefordkor på Galtås Södergård i Tranås.
 
Under sina snart sju år i LRFs riksförbundsstyrelse har Helena Jonsson haft ett stort engagemang i bland annat miljö-, vatten- och äganderättsfrågor. Hon har också arbetat mycket för att den kring bonden kostsamma byråkratin och tidsödande administrationen ska minska. 
 
– I en organisation som LRF, som representerar över sextio olika näringsgrenar, är det av stor vikt att kunna sätta sig in i olika medlemmars situationer, att se sammanhang och att dra slutsatser – denna förmåga har Helena, säger Ingemo Johansson, och fortsätter:
 
– Från valberedningen vill vi särskilt lyfta fram Helena Jonssons klokhet, vidsynthet, prestigelöshet och förmåga till kontruktivt tänkande. Hon har ett mycket stort förtroende både i styrelsen, i regionerna och bland medlemmar som mött henne i olika sammanhang. Helena Jonsson gör alltid bra i från sig i debatter och andra större sammanhang.
 
– Helena Jonsson kommer att bli en klok och konstruktiv ledare som har förmågan att tillvarata och utveckla de idéer, den kunskap och den kompetens som finns i LRF-organisationen. Valberedningen är enig i beslutet att föreslå Helena Jonsson och vi är övertygade om att hon kommer att göra stor nytta för LRFs medlemmar, avslutar Ingemo Johansson.
 
/FoodMonitor