prosoyimg_4334
Byråkrati hindrar allergibomb
från att återkallas
En man i 20-årsåldern fick en kraftig allergisk reaktion efter han ätit sojaprotein som förorenats med mjölkpulver. Miljöenheten i Lerums kommun ville stoppa försäljningen. Men Livsmedelsverket kritiserade beslutet. Därför finns pulvret fortfarande ute i handeln.
 
”Vi har varit i kontakt med Livsmedelsverket och de säger att vi har ingen laglig grund att stoppa produkten”, säger Conny Sävmo, Miljöinspektör, Lerums kommun.
 
”Enligt mitt tankesätt så är det ett icke säkert livsmedel. Och därför bör man ju stoppa det. Är man överkänslig eller allergisk mot det här så kan det sluta riktigt illa.”
 
Sojaproteinprodukten som orsakade den allergiska reaktionen heter Prosoy och är ett sojaproteinisolat. Sojan köps in, förpackas, och säljs av bolaget Dalblads Nutrition i Lerum. Produkten har funnits på marknaden i åtta år. Totalt säljs cirka ett ton om året via återförsäljare runt om i landet och via bolagets hemsida.
 
Det var mamman till den drabbade som kontaktade Miljöenheten i Lerum.
 
”Vi fick en anmälan. Det var en privatperson som hade köpt en av deras produkter som heter Prosoy. Det var en yngre kille som tränar ganska mycket. Han köpte den här produkten som extra protein.”
 
Miljöenheten i Lerum är tillsynsmyndighet eftersom Dalblads Nutrition har sitt säte i kommunen.
 
Conny Sävmo misstänkte direkt att det kunde vara frågan om att mjölkpulver förorenat sojaprodukten.
 
”Jag vet att i de lokaler som de har så hanterar de även produkter med mjölkpulver i. I och med att det är pulver så blir det en viss kontamination.”
 
”Jag skickade in en del av pulvret för analys till Alcontrol i Linköping. Och då kunde man påvisa betalaktoglobulin. Det svaret fick vi torsdags”
 
Dagen efter bestämde sig Conny Sävmo för att kräva att bolaget stoppade och återkallade produkten. Men för säkerhets skull vände han först sig till Livsmedelsverket för att höra att han gjort rätt.
 
”För säkerhets skull så kontaktade vi Livsmedelsverket så att vi inte gör något formellt fel.”
 
Men Livsmedelsverket var inte alls med på noterna. Formellt sett hade kommunen gjort fel i sin tillsyn menade man.
 
Daniel Kardell, jurist vid Livsmedelsverket, tycker bland annat att kommunen inte ”förhållit sig till livsmedelslagstiftningen” och att han inte ”vet hur ni resonerat för kring grund för eventuellt beslut”.
 
Till Conny Sävmo säger Daniel Kardell i ett mejl att ”jag skulle dock vara mycket tacksam om du i sådant fall kunde härleda dina resonemang ur livsmedelslagstiftningen”.
 
Efter den korrespondensen står det klart för Conny Sävmo att han gjort fel. Produkten ska inte återkallas trots att den förorsakat en allergisk reaktion hos en konsument.
 
”Vi som kontrollmyndighet har inte någon laglig grund att göra det i och med att märkningsreglerna är som de är”, säger han.
 
Dalblads som tillverkar sojan följer med intresse myndigheternas käbbel. Något återkallande är inte aktuellt i dagsläget.
 
”Vi har inte fått beskedet från Conny att det ska återkallas”, säger Gunnar Dalblad, vice-vd i Dalblads Nutrition.
 
Gunnar Dalblad håller med om att sojaproteinet förorenats med mjölkpulver.
 
”Det är jättetråkigt det som inträffat. Det är uppenbart att det är en kontaminering. Vi har vidtagit de åtgärder vi måste för att säkerställa att det här inte händer igen”, säger han.
 
HÅKAN FRISELL
 
 
FoodMonitor-Fakta:
Dalblads Nutrition.
Omsättning: 50.7 Mkr (201004).
Resultat före skatt: 4.6 Mkr.
Antal anställda: 16.