Brittiska mjölkbönder
fortsätter investera
Enligt ett pressmeddelande investerar Arlas brittiska mjölkbönder ytterligare drygt 700 miljoner svenska kronor i Arla Foods UK. Med den nuvarande mjölkmängden motsvarar det en investering på drygt 700 miljoner svenska kronor.
 
Därmed utökar Arlas 1 400 brittiska mjölkbönder i föreningen Arla Foods Milk Partnership också sin ägarandel i Arla Foods UK.

Tidigare har mjölkbönderna investerat 1 pence per liter mjölk och nu utökar de alltså sina investeringar med 4 pence per liter över en period på 8–10 år med start den 1 januari 2012, meddelar man. 

– Vi har en klar strategi för samarbetet med Arla Foods som förädlar vår mjölk – tillsammans kan vi vidareutveckla relationen till kunderna. För oss är det avgörande med ett långsiktigt engagemang eftersom det bevisar att både mejeriföretaget och vi mjölkbönder står bakom en gemensam strategi, säger Jonathan Ovens, ordförande i investeringsbolaget Milk Partnership Ltd.

– Det är mycket positivt att Milk Partnership tydligt visar att deras samarbete med oss i Arla är både starkt och långsiktigt. Det binder oss ännu tätare samman, kommenterar Peter Lauritzen, ansvarig för Arla Foods UK.

/FoodMonitor

t20