s25
Ihjälfrusna dåligt befjädrade höns på Håkantorp Slakteri
Tidigare denna månad noterade en officiell veterinär, OV, förekomst av högre dödlighet bland höns som levererats till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri i Vara. Vid obduktion konstaterades att djuren dött av förfrysning. VARNING FÖR STARKA BILDER!
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.