DO: Krogägare får betala
50 000 kronor till ratad servitris
En restaurangägare i Örebro avbröt rekryteringen av en ny servitris för att hon var gravid och skulle vara föräldraledig. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag och dömer arbetsgivaren att betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
 
Under våren 2010 behövde restaurangen anställa serveringspersonal. Kvinnan kom på anställningsintervju, men den avbröts sedan hon berättat för arbetsgivaren att hon var gravid. I ett telefonsamtal några dagar senare förklarade restaurangägaren att han inte kunde prioritera sökande som bara kan jobba tre-fyra månader och sen försvinner på mammaledighet.
 
Kvinnan spelade in samtalet och DO använde inspelningen som bevis under huvudförhandlingen. Enligt AD visar den att kvinnans graviditet och föräldraledighet bidragit till att arbetsgivaren avbrutit anställningsförfarandet.
 
AD dömer därför arbetsgivaren att betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan för könsdiskriminering och missgynnande i samband med föräldraledighet.
 
– Många kvinnor stöter på svårigheter i arbetslivet när de blir gravida eller ska vara föräldralediga, särskilt när det gäller att få eller att behålla ett jobb. Ofta är det unga kvinnor med osäkra anställningsförhållanden som blir av med jobbet och det får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta yrkesliv, säger Laine Nou Strömgren, processförande jurist vid DO.
 
I en annan dom idag friar AD en barnvagnsaffär som stämts av DO för könsdiskriminering sedan företaget avbrutit en gravid kvinnas provanställning.
 
Enligt domstolen har DO visserligen visat att det finns anledning att anta att kvinnan blivit diskriminerad och att det haft samband med hennes graviditet. Men domstolen menar också att arbetsgivaren på ett övertygande sätt visat att det var bolagets ekonomiska bekymmer som var helt styrande för beslutet att minska personalstyrkan.
 
/DO
 
/FoodMonitor