Låga nivåer av radioaktivitet
i amerikansk mjölk
Mjölk med låga halter av den radioaktiva isotopen jod-131 har påträffats i 25 mjölkprover från den amerikanska västkusten. Isotopen kommer från de olycksdrabbade Japanska kärnkraftverken. Enligt de amerikanska myndigheterna är emellertid nivåerna så låga att de inte utgör något hot mot folkhälsan. Det rapporterar The Huffington Post.
 
”Samtidigt som det kan finnas naturligt förekommande nivåer av radioaktivitet i mjölk – långt under vad som kan orsaka oro – så brukar vi inte se just denna isotop i bakgrundsnivåerna”, säger Brendan Gilfillan, talesman för EPA som är den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, till The Huffington Post.
 
Trots de låga halterna meddelar EPA att man till följd av kärnkraftskatastrofen i Japan omgående kommer att utöka sin övervakning av mjölk, nederbörd, och dricksvatten i hela USA.
 
USA har redan stoppat all import av mjölkprodukter och växter från de drabbade områdena i Japan. Däremot fortgår importen av bland annat skaldjur som nu regelbundet kontrolleras för radioaktivitet.
 
/FoodMonitor