krDSC 0083
OV: många slaktkycklingar till Kronfågel utsatta för onödigt lidande
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20