slvredux
SLV: bantningspillret Redux ger allvarliga biverkningar
Livsmedelsverket larmar om bantningspillret Redux Retinalin 500 mg. Myndigheten uppmanar allmänheten att inte äta produkten. Riskerna för allvarliga biverkningar är överhängande.
 
”Alla livsmedel som finns på marknaden ska vara säkra – det gäller även kosttillskott och även på internet. Vi uppmanar de konsumenter som har köpt Redux Retinalin 500 mg att inte äta produkten”, säger Ulla Beckman Sundh, toxikolog på Livsmedelsverket.
 
Redux Retinalin 500 mg innehåller enligt uppgift höga halter av B-vitaminet nikotinsyra.
 
Biverkningarna inkluderar akuta symptom som exempelvis andnöd. Men även kraftig rodnad, värmekänsla, och stickningar i huden, har rapporterats.
 
”Livsmedelsverkets analyser visade på innehåll av 35-60 mg nikotinsyra per tablett. Rekommenderad dos är enligt förpackningen tre tabletter per dag vilket skulle ge en total dos på 105-180 mg nikotinsyra. Doser på 100 mg per dag väntas ge biverkningar hos hälften av de personer som tar preparatet”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
Redux Retinalin 500 mg säljs enligt uppgift på internet av MTM Trading. Även Konsumentverket har problem med bolaget. Man har fått in 175 anmälningar från privatpersoner som bland annat klagat på att företaget kommit med proverbjudanden och att de sedan blivit bundna i abonnemang.
 
Såväl Livsmedelsverket, som Konsumentverket och Stockholms stad som är ansvarig kontrollmyndighet över MTM Trading, har nu börjat agera.
 
”Så fort det finns misstankar om att en produkt kan innebära risker ska företaget som säljer den vidta åtgärder. Det normala är att företaget själv drar tillbaka produkten från marknaden men om det inte sker ingriper myndigheterna”, säger Statsinspektör Zofia Kurowska.
 
Foto: Livsmedelsverket.
 
/FoodMonitor
 

t20