fao2011-04-07
FAO: Livsmedelspriserna sjunker
FAO:s matprisindex minskar för första gången efter åtta månader av stigande priser, meddelar FAO idag.
Indexet snittade på 230 punkter i mars 2011, vilket var en minskning med 2,9 procent från toppnoteringen i februari, men det är fortfarande 37 procent högre än mars förra året.
 
”Att indexet totalt sett minskar den här månaden för med sig en välkommen respit från de ständiga ökningar vi sett de senaste åtta månaderna”, säger David Hallem, chef för FAO:s handels- och marknadsavdelning. ”Men det är för tidigt att dra slutsatsen att det här är en vändning av den uppåtgående trenden”, tillägger han.
 
”Vi behöver få information om den nya sådden de närmaste veckorna för att få en uppfattning om framtida produktionsnivåer. Men de låga lagernivåerna, konsekvenserna för oljepriset efter händelserna i Mellanöstern och Nordafrika och effekterna efter förödelsen i Japan bidrar till fortsatt osäkerhet och prissvängningar de kommande månaderna”, säger Hallam.
 
Priserna på vegetabiliska oljor och socker sjunker mest
De internationella priserna på vegetabiliska oljor och fetter samt socker sjönk mest, följda av spannmålspriserna. Mejeri- och köttpriserna å andra sidan steg, köttpriserna dock bara marginellt.
 
Prisindexet på spannmål låg i genomsnitt på 252 punkter i mars, vilket var 2,6 procent lägre än i februari men ändå 60 procent högre än i mars 2010. Prisutvecklingen för säd var extremt instabil under mars. Till en början rasade de internationella världsmarknadspriserna kraftigt till följd av yttre faktorer, såsom den ökande ekonomiska osäkerheten orsakad av upproren i Nordafrika och delar av Mellanöstern tillsammans med jordbävningen och tsunamin i Japan. Därefter återhämtade priserna sig till största del. Som ett resultat av goda lagernivåer i exportländer och begränsad efterfrågan på import sjönk även rispriserna.
 
FAO:s prisindex för vegetabiliska oljor och fetter föll 19 punkter, eller 7 procent, i mars efter 9 månaders konstant ökning.
 
FAO:s prisindex för socker låg i genomsnitt på 372 punkter i mars vilket var en nedgång på 10 procent från topparna i januari och februari.
 
FAO:s prisindex för mejerivaror låg i genomsnitt på 234 punkter i mars, vilket var en ökning på 1,9 procent från februari och 37 procent över nivån för mars 2010.
 
FAO:s prisindex för kött låg i genomsnitt på 169 punkter i mars, knappt någon förändring från februari.
 
Positiv prognos men livsmedelslagren minskar
Världsproduktionen av spannmål minskade under 2010 vilket ledde till minskade lagernivåer, samtidigt som den totala spannmålsanvändningen förväntas nå en rekordnivå 2010/11.
 
Medan de flesta tecknen visar på en ökande spannmålsproduktion under 2011 är det ännu osäkert om den förväntade tillväxten räcker för att fylla på lagren, vilket skulle kunna innebära att priserna håller sig stadiga under 2011/12.
 
Läs mer:
FAO:s matprisindex
FAO:s övervakning av matpriserna
Världens livsmedelssituation
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor