FoodMonitor vann mot Borås Stad i Högsta förvaltningsdomstolen
Avvikelserapporter som Borås Stad fått från vårdbolaget Attendo är allmänna handlingar. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom denna vecka. Detta efter det att FoodMonitor tidigare överklagat både ett beslut från Borås Stad och en dom i kammarrätten.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20