Mer till skånska mjölkbönder
Skånemejeriers styrelse beslöt vid ett extra möte under torsdagen att retroaktivt betala ut en tilläggsbetalning till sina mjölkbönder på 30 öre per kilo mjölk från den första oktober till den sista december i år. Detta tack vare en stark försäljningsutveckling och ett positivt delårsbokslut.
 
Åtgärden innebär att leverantörerna får ett genomsnittligt avräkningspris på 3:73 kronor per kilo mjölk fram till årsskiftet.  Detta pris är ett genomsnitt av kontraktspriset samt de olika tillägg som mjölkbonden kan få, t ex kvalitets - och kvantitetstillägg. 
 
Skånemejerier visar även i år ett starkt resultat för årets första åtta månader: 
 
– Vi har haft en mycket stark försäljningsutveckling för såväl färskvaror som för våra fruktdrycker BRAVO och ProViva under årets första åtta månader. Det ger oss nu möjligheter att kunna betala våra ägare ett högre avräkningspris, konstaterar Skånemejeriers VD Björn Sederblad.