Miljonregn över Matlandet
Miljöstyrningsrådet får nya pengar från regeringen till projektet ”Sverige – det nya matlandet”. Totalt rör det sig om 120 miljoner kronor för 2011, och ytterligare 105 miljoner kronor varje år fram till 2014.
 
Målsättningen är att projektet ska få den offentliga sektorn att höja miljökraven i sin livsmedelsupphandling.
 
”Det serveras tre miljoner offentliga måltider varje dag, så det är enormt viktigt vad som finns på tallriken”, säger Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådets expert på livsmedelsupphandling.
 
Huvudfokus i projektet är områdena odling och uppfödning, råvaruförädling, restaurangnäringen, turismbranschen och den offentliga maten. Lejonparten av pengarna ska enligt uppgift gå till att stödja små och medelstora företag på landsbygden. Några miljoner är också avsatta till den offentliga maten.
 
Enligt Miljöstyrningsrådet är det en stark önskan från regeringen att kommunerna skärper kraven på maten i den offentliga upphandlingen.
 
”Landsbygdsministern Eskil Erlandsson ser den offentliga livsmedelsupphandlingen som ett prioriterat område och ser gärna att kommunerna ställer krav på kvalitet, miljö och djurskydd i upphandlingen”, skriver Miljöstyrningsrådet i en kommentar.
 
”Offentlig upphandling är ett kraftfullt styrmedel och i LOU står det att man bör ställa miljö- och sociala krav.”
 
/FoodMonitor