Brist på svenska lamm
Scan och inköpsbolaget svenska livdjur och service (SLS) behöver fler lamm inför påskfirandet. Bristen på svenska lamm är stor och trenden är att efterfrågan från kunderna ökar, menar man i ett pressmeddelande.
 
– Efterfrågan på svenska lamm från kunderna ökar, men bristen på svenska lamm är stor. Till påsk hade vi kunnat sälja dubbelt så många lamm till våra kunder, säger Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB.

Trenden är enligt Scan att konsumenterna äter mer svenska lamm. Importen av får och lamm minskade med 15,9 procent 2010. Självförsörjningsgraden steg med 4 procentenheter till 39 procent. Under ett år konsumeras ca 1,4 kg får och lamm per person.

Scan tillägger också att det inte bara är till påsken som det behövs mer djur. Även från december till augusti är behovet stort av fler svenska lamm. Ett led i att stimulera lammtillförseln är att betalningen till lammproducenterna är högre i år än förra påsken.

– Det är glädjande att konsumenter vill äta mer svenska lamm. Vår största utmaning är att öka lammproduktionen för att kunna tillgodose kundernas önskemål. Lammproducenterna är intresserade men många står och väger inför större investeringsbehov för att kunna satsa, säger Elisabeth Svensson, tillförselansvarig lamm SLS.

/FoodMonitor