fao2011-04-15Ny plattform
för tryggad
livsmedelsförsörjning
FAO och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har lanserat en ny plattform för att förbättra samordningen av insatser för att trygga livsmedelsförsörjningen vid humanitära kriser.
 
Samarbetet för tryggad livsmedelsförsörjning, det så kallade livsmedelsklustret, leds av de båda organisationerna och har sin bas i Rom. Arbetet styrs av en liten global enhet vars chef, Graham Farmer, nyligen utnämndes till klustersamordnare. Den globala stödgruppen består av FAO, WFP, Internationella Röda korset och Röda halvmånen samt andra frivilligorganisationer.
 
”Stödet från frivilligorganisationerna och Röda korset/Röda halvmånen har varit mycket viktigt vid bildandet av det världsomspännande livsmedelsklustret”, säger FAO:s biträdande generaldirektör Changchui He.
 
”Vi delar den allmänna uppfattningen att samarbete på både internationell och nationell nivå, för att bättre samordna insatser för livsmedelsförsörjningen vid krissituationer, är ett effektivt sätt att förbättra läget för människor som påverkats av katastrofer och kriser världen över. Det handlar om livsmedelsbistånd, stöd till livsmedelsproduktionen och återuppbyggnad av försörjningsmöjligheterna inom jordbruket, tillägger han”.
 
”Att nå ut med livsmedel till hungrande människor vid kriser kräver att flera aktörer arbetar tillsammans. Det nya världsomspännande livsmedelsklustret kommer att vara ett kraftfullt verktyg för att stödja samordningen på samtliga nivåer och maximera vårt arbete med livsmedelsbistånd”, säger Amir Abdulla, WFP:s vice verkställande direktör.
 
Stöder nationella initiativ
Nationella livsmedelskluster används redan idag för att samordna insatser för livsmedelsförsörjningen i mer än 25 länder världen över som har påverkats av storskaliga naturkatastrofer, konflikter eller utdragna kriser. Det nya livsmedelsklustret tillhandahåller ett internationellt program för att stödja dessa nationella initiativ för livsmedelsförsörjningen.
 
Från och med nu kommer nationella livsmedelskluster och deras medlemmar att kunna få stöd inom fem viktiga områden: verktyg och vägledning för att samordna insatser mer effektivt, extrapersonal i akuta nödsituationer, kompetensutveckling och utbildning för nationella intressenter i livsmedelssektorn så att de kan samordna sitt arbete mer effektivt, förbättrad hantering av information och kunskap samt stärkt och förbättrad samordning av opinionsbildning kring insatser för livsmedelsförsörjningen både i länder som drabbats av nödsituationer och på global nivå.
 
Europakommissionens enhet för humanitärt bistånd (ECHO) har tillhandahållit ett generöst stöd för att försäkra livsmedelsklustrets inledningsfas och verksamhet under det första året. Ytterligare medel för plötsliga händelser och kapacitetsuppbyggnad har tillhandahållits av Storbritanniens biståndsorgan (DFID) och finska utrikesdepartementet har bistått med medel för informationshantering.
 
Läs mer:
FAO och krissituationer
FN:s livsmedelsprogram (WFP) 
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor