Finsk grynost på svensk råvara
2008 köpte Arla Foods privatägda Ingman Foods, som då var Finlands näst största mejeriföretag. Nu ska Ingmans tillverkning av finsk grynost flyttas till mejeriet i Skövde, vilket innebär att produktionen i Skövde utökas med cirka 3 000 ton per år.
 
Bakgrunden till Arlas beslut är att dotterbolaget Arla Ingman behöver förbättra sin lönsamhet och därför ska centralisera produktionen, menar man.
 
– Vår volymtillväxt har varit god, men vi måste hitta kostnadsbesparingar, utan att göra avkall på kvalitet och smak. Det är viktigt, säger Arla Ingmans vd Robert Ingman.
 
Arla kommer att fortsätta att producera smör och förpacka mjölk i Maitomaas mejeri i ytterligare två år. Till produktionen av grynost i Finland har man hittills köpt mjölk från den finska Maitomaa med cirka 150 mjölkproducerande medlemmar.
 
Förvärvet 2008 var enligt uppgift planerat sedan länge av Arla, och en del av strategin att etablera sig gradvis på den finska marknaden.
 
Källa: Lantbruk.com
 
/FoodMonitor