Livsmedelsverket kritiserar Dalsjöfors Kött i Göteborg
Köttbolaget Dalsjöfors Kött i Göteborg brister i den hygieniska hanteringen av livsmedel. Det anser Livsmedelsverket.
”Dalsjöfors Kött i Göteborg har tydligt informerats … om att brister finns i hanteringen av kött på anläggningen”, skriver myndigheten i ett utlåtande.
 
”Livsmedelsföretagaren har trots påpekanden inte lyckats nå en varaktig förbättring i den bristande hanteringen.”
 
Livsmedelsverket har vid tre inspektionstillfällen de senaste månaderna sett hur kött hanterats på ett sådant sätt att risk för kontamination uppkommit.
 
Livsmedelsverket har varnat bolaget. Om inte Dalsjöfors Kött i Göteborg snarast förbättrar sina rutiner kan myndigheten enligt uppgift komma att tvinga bolaget genom att kombinera ett föreläggande med ett vite.
 
/FoodMonitor
 
FoodMonitor-Fakta:
Dalsjöfors Kött i Göteborg AB.
Omsättning: 605 Mkr (2009).
Resultat före skatt: 785 000 kronor.
Antal anställda: 49.