Handlarna tror på framtiden
 
Enligt Svensk Handels Handelsbarometer fortsätter återhämtningen i den svenska ekonomin och konsumenternas framtidstro är högre än på länge. Detta skapar en positiv framtidstro också hos handlarna, enligt samma källa.

Andelen handlare som tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka under kommande kvartal stiger alltså jämfört med föregående månad.
Även andelen handlare som tror på en försäljningsökning i detaljhandeln som helhet är fortsatt hög. Detta bidrar till att framtidsindikatorn, som mäter tilltron till utvecklingen som helhet, ökar i september med tre enheter och landar på 21.

– Optimismen i handeln fortsätter att öka. Det kan förklaras av två saker. För det första är den samhällsekonomiska utvecklingen fortsatt god. Samtidigt som valutgången inte bjöd på några större överraskningar som skulle kunna skrämma upp handeln och näringslivet, säger Hans Löwlund, chef företagarservice Svensk Handel.

Trots de positiva tongångarna visar Handelsbarometern att majoriteten av handlarna, 88 procent, inte planerar att öka antalet anställda. Andelen handlare som planerar att nyanställa uppgår till 7 procent samtidigt som 6 procent, visar Handelsbarometern.
 
Källa: Svensk Handel