Utökad skyddsjakt på knubbsäl i Västra Götaland
Naturvårdverket har denna vecka beslutat att utöka antalet knubbsälar som får fällas i Västra Götalands län genom skyddsjakt med ytterligare 30. Sedan tidigare finns ett beslut om skyddsjakt på 140 knubbsälar i länet.
”Syftet med skyddsjakten är att förhindra allvarliga skador på fångst och redskap och en förutsättning är att det inte finns någon annan lämplig lösning. Därför tillåts skyddsjakten endast i närheten av platser där fiske bedrivs, inom 200 meter, och där knubbsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen”, skriver myndigheten i det senaste beslutet.
Den nu utökade skyddsjakten får ske från och med den 22 december till och med den 31 december.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Utökad skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbotten

t20