k93
Antalet högdräktiga och nyförlösta ökade
Antalet ärenden med högdräktiga djur eller nyförlösta djur som veterinärer upptäckt på slakterier och som Livsmedelsverket rapporterat till länsstyrelsen var förra året 214 stycken. Det är en ökning med 58 ärenden jämfört med föregående år. Det visar ny statistik.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20