Färre ansökningar om att få använda konventionella ingredienser i ekologiska produkter
Förra året lämnade svenska livsmedelsföretag in 34 ansökningar om att få använda konventionella ingredienser i ekologiska produkter till Livsmedelsverket. Det handlar framför allt om humle till öltillverkning, men även om bland annat stevia och potatispulver. Det är en minskning ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20