Konkurrensverket: Storföretagen dominerar livsmedelsbranschen
Konkurrensverket har på regeringens uppdrag utrett konkurrenssituationen bland livsmedelsbolagen i Sverige. Enligt myndigheten står ett litet antal företag för en stor del av verksamheten. Det innebär risker.
 
”Samtidigt som stordriftsfördelar i vissa fall kan vara bra för konsumenterna kan den starka koncentrationen innebära risker för en försämrad konkurrens”, det konstaterar Konkurrensverket i en rapport till regeringen.
  
Men trots att makten är koncentrerad till ett fåtal matjättar är maten inte dyrare i Sverige än i många EU-länder. Konkurensen fungerar idag trots allt väl.
 
”Det finns faktorer som försämrar konkurrensen och där förändringar kan bli nödvändiga. I stort sett fungerar dock konkurrensen i livsmedelskedjan relativt bra”, säger projektledare Douglas Lundin vid Konkurrensverket.
 
I sin rapport till regeringen påpekar Konkurrensverket också att det är olämpligt att den offentliga upphandlingen av livsmedel, som årligen motsvarar 8.4 miljarder kronor, används av kommuner och andra myndigheter för att uppnå politiska mål. Processen kan också bli effektivare menar man.
 
”Offentlig upphandling av mat kan bli effektivare och samtidigt använda konkurrensens fördelar. Enklare regler för mindre företag, vägledning till upphandlare, och hur regeringen bör agera i samband med översynen av EU:s upphandlingsdirektiv är exempel på sådana åtgärder”, säger konkurrensråd Per-Arne Sundbom.
 
/FoodMonitor
 
 
FoodMonitor-Fakta (källa Konkurrensverket):
 
Konkurrensverket har på regeringens uppdrag granskat konkurrensen och andra marknadsförhållanden i livsmedelskedjan. Uppdraget redovisas i två rapporter ”Mat och marknad – från bonde till bord” och ”Mat och marknad – offentlig upphandling”.

Rapporterna kan laddas ner här (extern länk): www.konkurrensverket.se