Polisen medger att man agerat fel mot FoodMonitor:s reporter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så beskyllde, felaktigt, en tekniker som arbetade med Sverigedemokraterna på ett torgmöte i Karlstad förra året FoodMonitor för att ha stört hans tekniska utrustning med en Canon-kamera. Mannen tillkallade polis som gav FoodMonitor ultimatumet: ”filma inte mer annars blir du avvisad”. Nu medger polismyndigheten, i ett yttrande till Justitieombudsmannen, JO, fel.
”Sammanfattningsvis konstaterar Polismyndigheten att det saknades rättslig grund för att ingripa mot att … (FoodMonitors reporter) filmade på platsen. Polismyndigheten beklagar det inträffade”, skriver Polismyndigheten i yttrandet.
”Polismyndigheten har viss förståelse för att det kan vara svårt för en enskild polisman att i en situation som var aktuell i ärendet göra bedömningen huruvida det sätt som en filmning genomförs på utgör ett straffbart beteende eller inte. Även vid en försiktig bedömning i efterhand anser emellertid Polismyndigheten att det som kommit fram inte visar att det fanns grund för bedömningen att … (FoodMonitor:s reporter) agerande var straffbart eller i övrigt var ett sådant ordningsstörande beteende som kunde läggas till grund för ett avvisande enligt … polislagen. … (FoodMonitor:s reporters) agerande synes inte heller ha stört polismännens arbete på platsen. Det var därför felaktigt att uppmana (FoodMonitor:s reporter) att sluta filma vid äventyr att han annars skulle komma att avvisas från platsen. … (FoodMonitor:s reporter) har uppenbarligen valt att hörsamma uppmaningen och lämna platsen."
Om FoodMonitors reporter skriver polismyndigheten:
”… (FoodMonitors reporter) framstår som lugn och agiterar inte gentemot varken personen i fråga eller mot polismännen på plats. (FoodMonitors reporter) befann sig utanför den avspärrning som fanns på platsen”, skriver Polismyndigheten i yttrandet.
LÄS OCKSÅ: VAL 2018 ”Filma inte mer annars blir du avvisad” – Sverigedemokraternas torgmöte i Karlstad
/FoodMonitor
FoodMonitor:s kommentar:
Rent spontant är det bra att Polismyndigheten själv kommit fram till att man saknade rättslig grund för sitt agerande gällande den aktuella händelsen. De polismän som var på plats agerade på ett oacceptabelt sätt. Som tur var hade vi kameran på. Hade vi inte haft det hade kanske utfallet blivit annorlunda. Vi kan notera att de polismän som var på platsen bar på kroppskameror. Polismyndigheten anger emellertid att inga inspelningar gjordes med dessa. FoodMonitor kommmer nu att studera Polismyndighetens yttrande i detalj /red

t20