Sänkt krogmoms från årsskiftet
Regeringen planerar att halvera krogmomsen vid årsskiftet, från dagens 25 procent till 12 procent. Åsikterna om konsekvenserna för dagligvaruaktörerna går isär, rapporterar Dagens Handel.
 
Dagligvarubranschens utveckling är svag, och enligt HUI är en av förklaringarna att restaurangsektorn tar tillbaka de andelar som den tappade under lågkonjunkturen på bekostnad av dagligvaruhandeln. Lena Larsson, vd på HUI, tror att en sänkt krogmoms kan få effekter.
 
– Inom ett eller ett par år kommer troligen sänkt restaurangmoms att slå igenom i sänkta priser, på grund av att branschen är enormt konkurrensutsatt. Sannolikt kommer då restaurangnäringens andel av hushållens matutgifter att öka. Konsumenterna lockas att äta på restaurang oftare och dagligvaruhandeln riskerar att bli bortvald i fler fall än i dag, säger hon till Dagens Handel.

Dagligvaruhandelns representanter vill ännu inte dra på för stora växlar av en eventuellt sänkt krogmoms.

– En sänkning skulle kunna påverka vår försäljning, men på vilket sätt är svårt att förutse. Den finns minst två möjligheter. Om det blir billigare att äta ute blir det fler som väljer den lösningen i stället för att köpa varor från oss och laga sina måltider i hemmet. Men man kan också bli inspirerad av restaurangbesöken och anstränga sig mer när man lagar maten hemma och använda fler råvaror och ingredienser, kommenterar Johnny Capor, tillförordnad vd och koncernchef på KF, till Dagens Handel.
 
/FoodMonitor