klimatmarktsallatkrydda
Först i Sverige med
klimatcertifierad sallat och kryddor
För alla som vill ha tillgång till klimatcertifierad sallat och färska kryddor året runt finns nu ett Svenskt alternativ från en odling på Ekerö i Stockholm.
”Vi har klimatcertifierat odlingen och klarar nästan hela uppvärmningen med bergvärme”, säger Per Ove Kårfors, vd på Ortonovo, som också säger att bolaget är först i landet med klimatmärkt sallat och örter.
 
Ortonovos anläggning har hela 1,5 hektar under glas. Bolagets klimatåtgärder uppskattas spara mer än 700 ton CO2 varje år.
 
”Klimatreglerna har tagits fram av Svenskt Sigill och KRAV och innebär krav på åtgärder som minskar företagets klimatpåverkan. Möjligheten att bli klimatcertifierad lanserades i juni förra året och Ortonovo hängde på låset för att bli först i Sverige”, säger Anna Richert, klimatansvarig på Svenskt Sigill.
 
Enligt kriterierna måste 80 procent av växthusproduktionens totala energiförbrukning måste komma från förnybar energi. Bolaget måste också göra en total energikartläggning och förbinda sig för att ytterligare effektivisera användningen med 10 procent på tre år.
 
”För mig har miljöfrågorna alltid varit viktiga”, säger Per-Ove Kårfors.
 
”Vi använder exempelvis inget kemiskt växtskydd och vi bidrar inte till övergödning eftersom all växtnäring cirkulerar i slutna system. Genom klimatcertifieringen får vi också ett kvitto på att vi minskat vår klimatpåverkan.”
 
 
FoodMonitor-Fakta:
Ortonovo.
Omsättning: 64 Mkr (2009).
Resultat före skatt: 5 Mkr.
Antal anställda: 49.
  
Foto: Svenskt Sigill.  
 
/FoodMonitor
 

t20