fao2011-05-05
FAO: Livsmedelspriserna stabiliseras
Livsmedelspriserna höll sig i stort sett stadiga i april efter att i mars ha sjunkit för första gången på åtta månader, meddelar FAO idag. FAO:s matprisindex låg i genomsnitt på 232 punkter i april, vilket var en mindre förändring från nivån i mars men det är fortfarande 36 procent högre än april 2010 och bara två procent lägre än toppnoteringen i februari 2011.
 
Fallande sockerpriser och sjunkande rispriser bidrog till en stabilisering av indexet, men världsmarknadspriserna för nästan alla andra livsmedelsråvaror förblev stabila.
 
”En rörlig dollarkurs och ökade oljepriser bidrar till de höga priserna på livsmedelsprodukter, speciellt på spannmål”, säger David Hallam, chef för FAO:s handels- och marknadsenhet.
 
”Med en fortsatt stark efterfrågan beror utsikterna för att priserna ska återgå till mer normala nivåer i hög grad på hur mycket produktionen kan öka under 2011 och hur mycket spannmålslagren fylls på under den nya säsongen.”
 
Vete- och majspriserna ökar
Trots att de internationella spannmålspriserna ökade kraftigt i april ändrades indexet endast marginellt. Detta eftersom ökningen kompenserades av sjunkande mejeri-, socker- och rispriser medan priserna på vegetabiliska oljor och kött i stort var oförändrade.
 
FAO:s prisindex för spannmål låg i genomsnitt på 265 punkter, vilket var en ökning med 5,5 procent från mars 2011 och 71 procent från april 2010. Majspriset steg med 11 procent och priserna på vete ökade fyra procent i april 2011 som följd av ogynnsamma väderförhållanden och förseningar av sådden. Däremot ledde stora exportleveranser till att hålla nere rispriserna.
 
Spannmålsmarknaden fortsatt pressad
De senaste indikationerna pekar på att världens spannmålsproduktion återhämtar sig under 2011 till följd av höga priser och förutsatt att väderförhållandena blir mer normala. Världens veteproduktion förväntas öka med 3,5 procent och risproduktionen med tre procent.
 
Samtidigt bedöms det att världens spannmålslager för 2011 års skördesäsong kommer att sjunka till den lägsta nivån sedan 2008, främst på grund av minskande lager av fodersäd. Även vetelagren förväntas minska men förhållandet mellan lagernivåer och användning kommer att fortsätta ligga på en trygg nivå, medan rislagren förväntas öka.
 
“Även om den första prognosen för spannmålsproduktionen för 2011 är god kommer vädret de kommande månaderna att vara avgörande”, säger FAO:s spannmålsanalytiker Abdolreza Abbassian.
 
”Vid den här tiden förra året var produktionsutsikterna väldigt lovande men väderförhållandena mellan juli och oktober ändrade den prognosen drastiskt.”
 
“Av spannmålsgrödorna är situationen mest oroande för majs”, anmärker Abbassian. ”Det här året skulle vi behöva större skördar än normalt i USA, eller till och med rekordskördar, för att läget för majsen ska förbättras. Men majssådden har fram tills nu blivit avsevärt försenad på grund av kallt och fuktigt väder.”
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
Läs mer:
FAO:s matprisindex
Verktyg för analys av livsmedelspriserna
FAO:s övervakning av livsmedelspriserna
Handbok för länder som drabbats hårt av höga livsmedelspriser
Världens livsmedelssituation 
 
/FoodMonitor
 

t20