Djurbonde kunde inte få skadestånd för Livsmedelsverkets beslut gällande slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20