Slakterierna motarbetar
slakt av vaccinerade grisar
Vaccinering av grisar kan ersätta den smärtsamma kirurgiska kastreringen. Grisbönderna och dagligvaruhandeln vill börja. Men de Svenska slakterierna sätter sig på tvären.
 
”Jag är bekymrad över att framför allt slakterinäringen verkar stoppa upp omställningen från kirurgisk kastration till vaccination. Vaccination tycker jag och många veterinärer med mig är överlägset bäst djurskyddsmässigt”, säger Johan-Beck Friis, leg veterinär och informationschef hos Sveriges Veterinärförbund.

Läs artikeln här!  

 

t20