k63
Trafikolycka får länsstyrelsen att ställa frågor om Håkantorp Slakteris transporter av uttjänta värphöns
Förra månaden fick Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett dokument från polisen som gällde en trafikolycka som inträffat där skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara varit inblandat. Men i ett transportdokument som bolaget upprättat står inget om transporter vid den aktuella tidpunkten. Nu vill länsstyrelsen veta varför.
”Länsstyrelsen ställer sig frågande till varför era transportdokument inte stämmer överens med rapporten från polisen”, skriver länsstyrelsen i dagarna i ett meddelande till slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.