Stark tillväxt för Rainforest Alliance
Miljöcertifieringsorganisationen Rainforest Alliance fortsätter att nå framgångar. Produktionen av Rainforest Alliance-certifierat kaffe ökade förra året med 31 procent, te med 53 procent, och kakao med hela 319 procent, jämfört med året innan.
  
”Vi är stolta över att vi är verksamma i mer än 70 länder. Det sammanlagda arbetet, som utförs på odlingar och i skogar för att bevara miljö och återskapa livskraftiga ekosystem, har en stor global påverkan samtidigt som livet för miljoner jord- och skogsbrukare, deras familjer och samhällen förbättras”, säger Tensie Whelan president för Rainforest Alliance.
 
Antalet företag som registrerade sig för att köpa och sälja varor odlade på Rainforest Alliance-certifierade gårdar växte förra året med 24 procent till 2 416.
 
Rainforest Alliance’s SmartWood program är ledande i certifiering enligt Forest Stewardship Council standarder (FSC).
 
Drygt 3,7 miljoner hektar FSC skogsmark certifierades 2010. Andelen Rainforest Alliance var cirka 47 procent.
  
I Sverige har bland andra Kraft Foods nyligen lanserat mörkrostade kaffesorter som är Rainforest Alliance-certifierade. Bolaget har även som mål att all kakao som används i Marabou-fabriken i Upplands Väsby ska vara Rainforest Alliance-certifierad senast 2012.
   
Läs mer: www.rainforest-alliance.org.
 
/FoodMonitor