Litauiskägda Håkantorp slakteri får nobben om översättningskostnader
Livsmedelsverket ansökte nyligen om att förvaltningsrätten skulle döma ut ett vite mot skandalslakteriet Håkantorp slakteri i Vara. Då protesterade slakteriet mot att myndigheten uttryckt sig på svenska och ville ha ersättning för översättningskostnader. Det säger Livsmedelsverket nu nej till.
”Svenska är huvudspråk i Sverige … Livsmedelsverket har gjort bedömningen att Håkantorp slakteri AB har resurser att själva stå för eventuella översättningskostnader”, skriver Livsmedelsverket i ett yttrande.
/FoodMonitor