k38
Kycklingar fortsätter att bli klämda i transporter till Kronfågel – tillsynen av kycklingarna "har varit undermålig”
Sedan den stora kycklingskandalen i media för några månader sedan har kontrollmyndigheterna gjort vad de kan för att sekretessbelägga missförhållanden inom industrin. Men uppgifter om det onödiga lidandet har fortsatt att läcka ut. I dagarna var det dags igen på slakteriet Kronfågel i Valla då kycklingar klämda i transportlådor upptäcktes två dagar i rad.
Så här skriver Livsmedelsverket i en rapport gällande levandedjursbesiktningen på slakteriet 2019-07-03:
"Kycklingen hade hamnat med vingen i kläm. Djur som kläms i samband med lastning riskerar att utsättas för omfattande fysisk smärta/stress under lång tid och kan dö till följd av sina skador, stress, eller kvävning."
"I detta sammanhang hade kycklingens tillstånd varken uppmärksammats av leverantör, transportör, eller slakteriets personal."
"Livsmedelsverket bedömer att tillsynen av slaktkycklingarna i samband med lastning, transport, och uppstallning, har varit undermålig och att rutinerna för tillsyn behöver granskas."

k39

Så här skriver Livsmedelsverket i en rapport gällande levandedjursbesiktningen på slakteriet 2019-07-04:
”Vid levandedjursbesiktning 2019-07-04 uppmärksammades en fastklämd slaktkyckling i stallavdelningen på Kronfågel AB. Kycklingen hade hamnat med vingen i kläm.”
/FoodMonitor
Bilderna: klämda kycklingar i de två aktuella fallen. Den nedre bilden gäller den klämda kycklingen 2019-07-04. Foto: Livsmedelsverket.

t20