Carlsberg är starkaste företagsvarumärket
Enligt undersökningen Svenska Näringslivets Beslutsfattare, som för 17:e året i rad mäter beslutsfattarnas syn på olika företag, är Carlsberg livsmedelsbranschens starkaste företagsvarumärke.
 
– Carlsberg är starka på många av de variabler som ingår i undersökningen och det ger i slutändan det högsta helhetsbetyget, säger Peter Wissing som är VD på ISI Wissing som genomfört undersökningen. 
 
Efter Carlsberg på första plats följer inom livsmedelsbranschen Barilla, Abba Seafood, Arla Foods, GB Glace och Wasabröd. Totalt ingår 200 företag i undersökningen, varav 36 är från livsmedelsbranschen.
 
Undersökningen mäter synen på elva områden; kvalité, service, pålitlighet, kompetens, tillgänglighet, prisvärda, varumärke, företagsledning, kommunikation, hållbart företagande och framtidsutsikter. Som näringslivets beslutsfattare definieras i detta sammanhang personer som sitter i ledningsgruppen för företag med fler än 50 anställda.
 
/FoodMonitor