Livsmedelsverket gjorde färre åtalsanmälningar
Förra året ändrades lagstiftningen så att bland annat fängelse finns med i straffskalan för brott mot livsmedelslagen. Trots det sjönk det antal åtalsanmälningar som Livsmedelsverket gjorde jämfört med föregående år.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20