Källan till ehec-utbrottet
fortfarande okänd
Enligt Livsmedelsverket finns det inget som idag tyder på att gurkor eller andra grönsaker med ehec-bakterier sålts i Sverige. Alla Svenskar som insjuknat har en koppling till resor i Tyskland. Risken att bli smittad i Sverige är därför mycket liten menar myndigheten.
 
”Det finns hittills inga kända fall av smitta från mat som ätits i Sverige”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
”Livsmedelsverket råder personer som befinner sig i norra Tyskland att följa de lokala myndigheternas rekommendationer: att undvika att äta råa tomater, gurkor och sallad. För andra grönsaker i norra Tyskland, eller grönsaker som säljs i Sverige eller andra länder, finns idag inga särskilda rekommendationer.”
 
Spanska gurkor har tidigare pekats ut i media som bärare av ehec-smitta. Men det är enligt Livsmedelsverket inte säkert att det är frågan om samma typ av bakterie.
 
”Det är bekräftat att de utpekade gurkorna från Spanien bar på ehec-bakterier, men man har med vidare analyser inte kunnat fastställa att det är samma typ av ehec-bakterier som människor drabbats av. De tyska myndigheterna har inte uteslutit andra smittkällor som tomat och sallad. Smittspårningsarbetet pågår för fullt och prover har tagits på flera andra livsmedel.”
 
Läs mer här om ehec-utbrottet i Tyskland (extern länk, Livsmedelsverket)!
 
/FoodMonitor
 

t20