Pwobutiken.se anmäler pwobutiken.com för försäljning av olagliga kosttillskott och firmaintrång
Sajten Pwobutiken.com säljer bland annat en produkt som innehåller det i kosttillskott totalförbjudna ämnet DMAA. DMAA i kosttillskott har tidigare orsakat allvarliga skador och till och med dödsfall runt om i världen bland konsumenter. Pwobutiken.se, som inte har något med pwobutiken.com att göra, upptäckte tilltaget och har i dagarna gjort en anmälan till Konsumentverket. En polisanmälan ska också göras.
– De säljer illegala grejer så det kändes ju inte helt bra, säger Eric Nilsson, ägare till Pwobutiken AB i Kyrkhult som driver pwobutiken.se.
– Det är skumt rakt igenom.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20