amflora
Norsk myndighet säger nej
till GMO-potatis
Norska Direktoratet for Naturforvaltning, en myndighet under det Norska Miljödepartementet, anser att all användning av den genmodifierade potatisen Amflora i livsmedel och foder bör förbjudas. Huvudanledningen är att potatisen har en markörgen mot antibiotikaresistens.
 
”Norge har ett förbud mot foder och matprodukter som innehåller gener som motverkar antibiotikaresistens. Norge har också en restriktiv hållning mot att använda sådana gener i GMO, oavsett användningsområde”, säger Janne Øvrebø Bohnhorst, rådgivare, Direktoratet for Naturforvaltning.
 
Den andra mars förra året godkände EU GMO-potatisen Amflora. Sedan dess har Norska myndigheter utrett om potatisen ska tillåtas även i Norge.
 
Enligt den utvärdering Direktoratet for Naturforvaltning nu blivit klar med drar man slutsatsen att det Norska samhället inte har någon nytta av att använda Amflora. Istället pekar myndigheten på risker med att andra organismer än vad som är avsett kan komma att påverkas negativt av Amflora. Man spår också att produktionskostnaderna kommer att öka om industrin börjar använda Amflora, vilket inte skulle gynna samhället.
 
Enligt Plant Science Sweden, som bedriver försöksodlingar med Amflora i Sverige, är emellertid potatisen inte avsedd att användas till varken foder eller livsmedel. Istället är det främst tillverkare av stärkelse och deras kunder inom bland annat pappersindustrin som visat intresse av att använda potatisen kommersiellt.
 
Men biprodukter från stärkelsetillverkning används idag till både foder och livsmedel. Detta menar Direktoratet for Naturforvaltning, såväl som det Norska Livsmedelsverket, också ska omfattas av det föreslagna förbudet.
 
”Biprodukter från stärkelseproduktion som används som foder, och oavsiktlig närvaro av potatisen i mat och foder, kommer att omfattas av förbudet”, skriver det Norska Livsmedelsverket i en kommentar.
 
De slutsatser som Direktoratet for Naturforvaltning kommit fram till har skickats till det Norska Miljödepartementet som ska fatta ett slutgiltigt beslut om Amflora ska förbjudas.
 
Foto: BASF Plant Science.
 
/FoodMonitor