k38
Karlstad fortsätter att blåsa på riskgrupper
KOMMENTAREN Vid den här tiden på året brukar kommunerna blåsa rent gator och torg från grus, damm, och annat skräp, som ansamlats under vintern. Idag vid lunchtid var man utanför en ICA-butik. Kunder i alla åldrar fick sig en dos.
Allmänheten känner oro för Corona och man försöker hålla avstånd till varandra för att motverka smittspridningen så gott det går. Då kanske det inte är så bra att sprida partiklar på det här sättet.
Det är inte alls säkert att dammet kan innehålla Corona. Viruset kan förvisso överleva dagar på ytor. Men det är nog osannolikt att det smittar på det aktuella sättet.
Rädsla smittar däremot snabbare och ännu mer effektivt än Corona.
Därför kanske kommunerna kunde visa lite mer försiktighet när man städar gator och torg och kanske förlägga den här typen av aktiviteter till tider när matbutikerna är stängda? Eller helt avstå från dem i år om det går.
Det var bara en tanke.
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20