Paralytisk skaldjursförgiftning i kammusslor från Norge
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20