m23
Otillåten import av mjölkprodukter från Filippinerna
Danska myndigheter har i dagarna larmat om otillåten import av mjölkprodukter, Alaska Condensada, Alaska Evaporada, Angel Evaporada, och Angel Condensada, från Filippinerna. Bland annat ett företag i Stockholm anges som mottagare.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: ett par av de aktuella produkterna. Foto: EU-kommissionen.

t20